دوربین هوشمند آینه ای خودرو CK30

بازدید: 525 با امکاناتی که این آینه خودرو داره راننده میتونه اطمینان پیداکنه که سیستمی قابل اعتماد تمامی فعالیت ها و رویداد ها را بدون وقفه ضبط میکنه و احساس امنیت خاطر را ایجاد می کنه چرا که در بسیاری از سرقت ها، صدمات فیزیکی، صحنه سازی های خیابانی و جاده ای تصادفات وسانحه های … ادامه خواندن دوربین هوشمند آینه ای خودرو CK30

اطلاعات بیشتر