برچسب: اسب ترکمن

  • ردیاب دام

    ردیاب دام

    ردیاب دام در ایران ردیاب دام ها و حیوانات مزرعه ، در ایران یکی از منابع بزرگ غذایی دام ها هستند که ایران تقریباً سالانه ۸۰۰ هزار تن است که سهم بسیاری از آنها را گاوها و گوسفندها و چهارپایان تشکیل می دهند. بسیاری از ما در راه جاده ی شمال و یا مناطق مختلف…